ചീനാ ട്രോഫി ട്രെയിലർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

*ചിനാ ട്രോഫി* ട്രയിലർ പ്രകാശനം ചെയ്തു അനിൽ ലാൽ തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഡിസംബർ…

ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ചിത്രം “ചീനാ ട്രോഫി”; ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു

ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ചിത്രം “ചീനാ ട്രോഫി”; ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു ഷാ കൊട്ടാരക്കര ​ ധ്യാൻ​ ​ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ​…