“സ്നേഹത്തിനു നന്ദി”യെന്ന് ടീം, മഞ്ഞുമ്മേൽ ബോയ്‌സ് എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ മലയാള സിനിമയായി

മഞ്ഞുമ്മേൽ ബോയ്‌സിന് കേരളത്തിൽ മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചെങ്കിലും, തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഇത് വൻ വിജയം നേടി, നിരവധി…

ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് സംവിധായകന്റെ ക്രാഫ്റ്റിന്റെ വിജയമാണ്

2024 ലെ മലയാള സിനിമ അതിന്റെ രജതരേഖയിലൂടെയുള്ള പ്രയാണം തുടരുന്നു. Vani Jayate എന്താണ് ഉള്ളടക്കമെന്നും,…

സിനിമാ സ്നേഹിയായ അച്ഛൻ കടന്നുവന്ന വഴികളുടെ ചൂടുംചൂരും ആ മക്കൾക്കറിയാം

കോവിഡിന് ശേഷം തിയേറ്ററുകൾ വീണ്ടും സൂപ്പർഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തിയേറ്ററിൽ നൂറുദിനം പിന്നിടുന്ന സിനിമകൾ അപൂർവ്വമായ…