ആധുനിക ഗവേഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പുരാതന ചൈനീസ് ഭൂകമ്പ ഡിറ്റക്ടർ

ഷാങ് ഹെങ്ങിന്റെ ഉപകരണം വെങ്കലത്തില്ള്ള ആറടി വ്യാസവുമുള്ള ഒരു വലിയ വൈൻ പാത്രത്തോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്

LJP ക്ക് മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ ചെയ്യാൻ പ്രചോദനമായ ചിത്രം

Sajeesh T Alathur Yojimbo (Chinese-1961) വിഖ്യാത സംവിധായകനായ അകിര കുറസോവ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം.…