കോക്കനട്ട് , ബിരിയാണി ഇവയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള കഥ എന്ത് ?

ധൈര്യശാലിയായ ആ നാവികനെ പേടിപ്പിച്ച ഫലം ഏതാണെന്നോ ? നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ തേങ്ങ. നീളൻ മരത്തിന്റെ ഫലം ഇഷ്ടമായെ ങ്കിലും പോർച്ചുഗീസുകാർ അതിനെ Coco എന്നുതന്നെ വിളിച്ചു. പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ കോക്കനട്ട് എന്നുപേരിട്ട് ഡിക്ഷണറിയിലും ചേർത്തു.

എന്നുമുതലാണ് കേരളീയർക്ക് തെങ്ങ് പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറിയത് ?

തേങ്ങയും ഇളനീരും അക്കാലത്ത് സര്‍വ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് കോസ്മോസിന്‍റ വിവരണത്തില്‍ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.ലോക സഞ്ചാരിയായ മാര്‍ക്കൊ പോളോ ഇന്ത്യന്‍ കായ എന്നാണ് നാളികേരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്

തേങ്ങയില്‍ പൊതിഞ്ഞ ‘അന്ധ’വിശ്വാസങ്ങള്‍ !

തേങ്ങയില്‍ പൊതിഞ്ഞ ‘അന്ധ’വിശ്വാസങ്ങള്‍ ! അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി തലമുറകളായി കൈവരുന്ന വിശ്വാസവും, അന്ധവിശ്വാസവും…

തേങ്ങ ഇതുപോലെ കഴിക്കൂ… വണ്ണം കുറയും !

പലരും തേങ്ങ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ കഴിക്കുക. നാളികേരം പല തരത്തിൽ…

തേങ്ങയിൽ വെള്ളം എവിടെ നിന്ന് വന്നു ?

തേങ്ങയിൽ വെള്ളം എവിടെ നിന്ന് വന്നു ?⭐ അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ???? പലപ്പോളും…

കരിക്കിൻ വിഷമെന്ന് ! ചെമ്പൻ ചെല്ലിയെ തുരത്താൻ വയ്ക്കുന്ന ഈ വിഷം കരിക്കിൽ എത്തുമെന്ന് എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ്‌ ഇവർ വിളിച്ച് കൂവുന്നത് ?

Sujith Kumar എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും കോൺസ്പിരസി തിയറികളെയും യാതൊരു സാമൂഹ്യ ബോധവും ഉത്തരവാദിത്തവും ഇല്ലാതെ…