സിദ്ദിഖിന് പകരം ബോക്സോഫീസ് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു ഭേദപ്പെട്ട ഹിറ്റായേനെ ! സിനിമയിലെ ചില അബദ്ധങ്ങൾ

യുവതാരങ്ങളായ ഷെയ്ന്‍ നിഗം, ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രിയദര്‍ശന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത…

കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന സിനിമയിലെ മൂന്നു സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ എടുത്ത് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനൊരു ശ്രമം

കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന സിനിമയിലെ മൂന്നു സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ എടുത്ത് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനൊരു ശ്രമം. സ്പോയിലർ…

‘കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് ‘ ഒരു അടിപൊളി ത്രില്ലെർ സിനിമ

യുവതാരങ്ങളായ ഷെയ്ന്‍ നിഗം, ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രിയദര്‍ശന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന…

ഷെയ്ന്‍ നിഗം, ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രിയദര്‍ശന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ്” ഒഫിഷ്യൽ ട്രൈലർ

യുവതാരങ്ങളായ ഷെയ്ന്‍ നിഗം, ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രിയദര്‍ശന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന…