എന്താണ് അത്യതിവേഗ നക്ഷത്രങ്ങൾ ?

മിൽക്കിവേയിൽ തന്നെ പല വേഗതകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഒരു അതിവേഗതാ നക്ഷത്രമാണ് (Extreme velocity star). എന്നാൽ കാര്യമായ വേഗതയുള്ള, സെക്കൻഡിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏതാനും നക്ഷത്രങ്ങളും നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിലുണ്ട്! അവയാണ് അത്യതിവേഗ നക്ഷത്രങ്ങൾ

എന്താണ് ഡാര്‍ക്ക് മാറ്റര്‍ ?

ഡാര്‍ക്ക് മാറ്റര്‍ (Dark matter) Sabu Jose വിദ്യുത്കാന്തിക വികിരണങ്ങളുപയോഗിച്ചാണ് ആധുനിക കാലത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പ്രപഞ്ച…

കണികാ ഗവേഷണം- ഡാര്‍ക്ക് മാറ്റര്‍ മുതല്‍ ഡയപ്പറുകള്‍വരെ !

കണികാ ഗവേഷണം- ഡാര്‍ക്ക് മാറ്റര്‍ മുതല്‍ ഡയപ്പറുകള്‍വരെ ! sabu jose പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച്…