കുരു അഥവാ ചിരി മരണം

പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയിലെ ഫോര്‍ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അപൂര്‍വ നാഡീരോഗമാണ് കുരു

നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രമേഹമുണ്ടോ? എന്നാല്‍ ഈ മണ്ടന്‍ ചോദ്യങ്ങളെ നിങ്ങളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാകും

ലോകത്ത് ദശലക്ഷത്തിന് മേല്‍ ആളുകള്‍ പ്രമേഹ ബാധിതരാണ്. പ്രമേഹം ഉള്ളവരോട് പതിവായി പലരും ചോദിക്കുന്ന വിവേക ശൂന്യമായ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്