“അവാർഡ് വാപ്പസി “(അവാർഡ് തിരികെ നൽകുന്നത് ) വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു, അതിനു തുടക്കമിട്ടത് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു

Bhagavatheeswara Iyer ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഉടൻ പ്രതികരിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു.തെറ്റ് ചെയ്തത് ആരായിരുന്നാലും വലിയവനോ…

എസ് ജാനകിക്ക് പാട്ടുകൾ നൽകാത്തത് കൊണ്ട് ദേവരാജൻ ഗാനങ്ങൾ പോപ്പുലറാവാതിരുന്നുമില്ല …നഷ്ടം രണ്ടു പേർക്കുമില്ല

ദേവരാജ സംഗീതം കൈവെടിഞ്ഞ ജാനകീ നാദം ഗിരീഷ് വർമ്മ ബാലുശ്ശേരി ദുരൂഹമാണ് മനുഷ്യ മനസ്സ് .എന്തുദയം…

ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ രാത്രിയിൽ ആ പാട്ടിനു സംഗീതം കൊടുക്കുമ്പോൾ വഴിയാത്രക്കാർ പുറത്ത് ഭയഭക്തിയോടെ തൊഴുതു നിന്നു

ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ @95 Bhagavatheeswara Iyer കുമാരസംഭവം(1969) എന്ന സിനിമയ്‌ക്ക് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ സംഗീത സംവിധായകനായി…