ധ്രുവനക്ഷത്രത്തിൽ നടൻ വിക്രമിന്റെ പ്രതിഫലം എത്ര കോടിയാണെന്ന് അറിയാമോ? ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ

ഗൗതം വാസുദേവ മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് വിക്രം നായകനായി പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ധ്രുവനക്ഷത്രം. റിതു വർമ്മ,…

ധ്രുവനച്ചത്തിരം ചിത്രത്തിലെ ‘നരച്ച മുടി’ ലിറിക് വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി

ധ്രുവനച്ചത്തിരം ചിത്രത്തിലെ നരച്ച മുടി ലിറിക് വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി ചിയാൻ വിക്രം “ധ്രുവനച്ചത്തിര” ത്തിലൂടെ സ്‌ക്രീനുകൾ…

ധ്രുവനച്ചത്തിരം ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി: ചിയാൻ വിക്രം സ്‌ക്രീനിൽ ജ്വലിക്കുന്നു

ധ്രുവനച്ചത്തിരം ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി: ചിയാൻ വിക്രം സ്‌ക്രീനിൽ ജ്വലിക്കുന്നു ചിയാൻ വിക്രം “ധ്രുവനച്ചത്തിര” ത്തിലൂടെ സ്‌ക്രീനുകൾ…

ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ – വിക്രം ചിത്രം ‘ധ്രുവ നച്ചത്തിരം’ ട്രയ്ൽ ബ്ളാസർ വീഡിയോ

ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ സംവിധാനം ചെയുന്ന വിക്രം നായകനാകുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ധ്രുവ നച്ചത്തിരം’. ഒക്ടോബർ 24…

ഏറെക്കാലമായി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ആയിരുന്ന വിക്രം ചിത്രം ധ്രുവനച്ചത്തിരത്തിലെ ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ

വിക്രം നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ധ്രുവനച്ചത്തിരം . ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം…