അനൂപ് മേനോന്റെ നായികയായി ദിൽഷ; ‘ഓ സിൻഡ്രല്ല’ പുതിയ ടീസർ

അനൂപ് മേനോന്റെ നായികയായി ദിൽഷ; ‘ഓ സിൻഡ്രല്ല’ പുതിയ ടീസർ റിലീസായി അനൂപ് മേനോൻ നായകനാകുന്ന…

താൻ ‘പരിശുദ്ധ’യാണെന്നും ‘ഫ്രഷ് പീസ്’ ആണെന്നും വിളിച്ചുപറഞ്ഞു സ്ത്രീവർഗ്ഗത്തെ അപമാനിച്ച ഒരാൾക്ക് ഈ പുസ്‌രസ്കാരം ചേർന്നതല്ല

സ്ത്രീപക്ഷവും സ്ത്രീയും Anup Issac സ്ത്രീയ്ക്ക് പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്നത് സ്ത്രീപക്ഷമല്ല എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ…