മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കരാർ ഒപ്പിട്ട സിനിമകളുടെയും, അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിനിമകളുടെയും ലിസ്റ്റ് കാണുമ്പോളറിയാം അവരെ കാത്തിരുന്നത് എത്രയെത്ര വമ്പൻ ഹിറ്റുകൾ ആണെന്ന്

Shameer K Mohammed പേരിലെ ദിവ്യത്വം അഭിനയത്തിലും കാണിച്ച അസാമാന്യ പ്രതിഭ… മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളേക്കാൾ തിളക്കം…

“ചങ്കി പാണ്ഡെയുടെ നായികയാകാൻ ദിവ്യ ഭാരതി ആഗ്രഹിച്ചില്ല” പഹ്‌ലജ് നിഹലാനിയാണ് അന്തരിച്ച നടിയെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്.

ഇന്നത്തെ പല നടിമാരുടെയും സ്വപ്‌നമായ ആ സ്ഥാനം ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ബോളിവുഡ് നടി ദിവ്യ…

അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്കിടെ വീണ് മരിച്ച ദിവ്യഭാരതി, ഇന്നും ദുരൂഹമായി തുടരുന്ന മരണം

ഇന്ന് ദിവ്യ ഭാരതിയുടെ ഓർമദിനം ഓം പ്രകാശ് ഭാരതിയുടെയും മീതയുടെയും മകളായി 1974 ഫെബ്രുവരി 25…