‘എനിക്ക് ഒരു സ്വവർഗാനുരാഗിയെ ചങ്ങാതിയായി വേണം’; ദിയ കൃഷ്ണയുടെ വാക്കുകൾ വൈറലായി

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്നും സജീവമാണ് നടി അഹാന കൃഷ്ണയും കുടുംബവും. അവർ തങ്ങളുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും…