0 M
Readers Last 30 Days

dry valley

അന്റാർട്ടിക്കയും വരണ്ട താഴ്‌വാരവും (20 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളായിട്ടും മഴയില്ല)

നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ 20 ദശലക്ഷം വർഷം ആയിട്ടും മഴയില്ലാതെ വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്…..’ എന്റമ്മോ എന്തൊരു തള്ളാണ്’… എന്നു തോന്നുന്നുണ്ടാകും..”” എന്നാൽ

Read More »