ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് 20 പേർ

ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് 20 പേർ Vidya Vishwambharan ഇക്കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ, ജനുവരി 26ന്,…

ചൊവ്വയിലേയ്ക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കാന്‍ നാസ നിര്‍മിക്കുന്ന പടുകൂറ്റന്‍ റോക്കറ്റ്

നിര്‍മാണത്തില്‍ ഇരിക്കുന്നതില്‍ ഏറ്റവും വലിയ റോക്കറ്റ് ആണ് നാസയുടെ സ്പെയ്സ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം