ഫാമിലി എന്ന വാക്കിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ക്രമം തെറ്റിപ്പോകുമ്പോഴാണല്ലോ ‘ഫാലിമി’ ആയി മാറുന്നത്

Krishna Kumar നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഫാലിമി’ ഒരു കൊച്ചു കുടുംബ ചിത്രമാണ് ‘ഫാലിമി’.…