കേരളത്തിൽ തന്റെ പേരിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഫാൻസ്‌ അസോസിയേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് സുചിത്ര

ഒരുകാലത്തു മലയാളത്തിൽ തിളങ്ങി നിന്ന താരമാണ് സുചിത്ര. രണ്ടാംനിര നായകരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു താരം അന്ന്…

ഫാൻസ്‌ അസോസിയേഷനുകൾ, ഫാൻസ്‌ ഷോ എന്നിവ മലയാള സിനിമയെ തകർക്കുകയാണോ ?

ഇന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന മോശമായൊരു കീഴ്വഴക്കം ആണ് വയലന്റ് ഫാൻസ്‌ അസോസിയേഷനുകൾ . ഇവർ…