എന്താണ് കൈറ്റ് ഫിഷിങ് ?

പുരാതനമായ പട്ടംപറത്തല്‍ മത്സ്യബന്ധന ത്തില്‍ നിന്നും ഒരല്‍പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള മീന്‍പിടുത്തം. ആധുനിക കൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങില്‍, കനത്ത കാറ്റിന്റെ അവസ്ഥയെ നേരിടാന്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത കടും നിറമുള്ള പട്ടങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്

മീൻപിടിക്കാൻ പോയാൽ മീന് മാത്രമല്ല കിട്ടുന്നത് !, എന്തൊക്കെയാണ് ഫിഷിങ്ങിന്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ?

മീൻപിടിത്തം ഒരു ജോലിയോ ഒരു ഹോബിയോ അല്ലെങ്കിൽ…. വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമോ ആകാം – എന്നാൽ…

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മത്സ്യബന്ധനം

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മത്സ്യബന്ധനം Sreekala Prasad ബോട്ടിലോ വള്ളങ്ങളിലോ പോയി മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നതാണ് സാധാരണയായി കാണാറുള്ളത്.…

തീ കൊണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ?

തീകൊണ്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന ഫയര്‍ ഫിഷിംഗ് എവിടെയാണ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി തീകൊണ്ട്…

വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ബൈക്കോടിച്ചുള്ള മീന്‍പിടുത്തം, എങ്ങനെയാണത് ?

ബൈക്കു കൊണ്ടു മീൻ പിടിക്കുന്നത് ഏങ്ങനെ ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ബൈക്കോടിച്ച് മത്സ്യബന്ധനം…