14 വയസില്‍ താഴെ ഉള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും ജോലിചെയ്യാം..!

ഇതു വഴി സിനിമ, സീരിയല്‍ മേഖലകളിലും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം കൃഷിയിടങ്ങളിലും കുട്ടികള്‍ക്ക് ജോലിചെയ്യാം

സ്വാതന്ത്ര്യം

മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാര്യവുമെടുക്കാം. ഭരണഘടനയില്‍ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് മതം മാറാന്‍ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നെന്നു കരുതുക. ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് എളുപ്പമല്ല. പലയിടങ്ങളിലും കടുത്ത എതിര്‍പ്പും ശത്രുതയും നേരിടേണ്ടി വന്നെന്നും വരാം. മതസ്വാതന്ത്ര്യവും മതേതര സര്‍ക്കാരുമുണ്ടായിട്ടും ന്യൂനപക്ഷമതവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ പലയിടങ്ങളിലും വിവിധതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അനുഭവിയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതിന് ചരിത്രം തന്നെ സാക്ഷി. പലപ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹം തന്നെയായിരിയ്ക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ക്കുത്തരവാദി. അത്തരം സമൂഹത്തില്‍ ജീവിയ്ക്കുമ്പോള്‍ മതസ്വാതന്ത്ര്യവും കമ്മി. ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള വിവേചനം ഇന്നും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട് അത്തരമൊരു സംസ്ഥാനമാണെന്നു സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒരു വാര്‍ത്ത, ചിത്രസഹിതം, ഹിന്ദുപ്പത്രത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ വന്നിരുന്നു. പല പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമത്വവും മരീചിക തന്നെ.