സ്ട്രോബെറിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ

ഒരു സാധാരണ സ്ട്രോബെറി പുറത്ത് ഏകദേശം 200 വിത്തുകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ആ വിത്തുകൾ ശരിക്കും വിത്തുകൾ അല്ല! കഴിക്കുമ്പോൾ പല്ലിൽ തടയുന്ന ആ ചെറിയ ‘വിത്തുകൾ’ യഥാർഥത്തിൽ ചെറിയ ഒരു പഴം ആണ്

ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗുഹ്യഭാഗം പോലെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തോന്നിക്കാം, സംഭവം എന്താണിത് ?

കോകൊ ഡി മെർ (coco de mer): ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുരു(nut) അറിവ് തേടുന്ന…

സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലും എത്തി ‘പഹയൻ’: തമാശയായി മലയാളി കരുതിയ ഞൊട്ടാഞൊടിയൻ -ന് ‘പൊന്നുംവില’

സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലും എത്തി ‘പഹയൻ’: തമാശയായി മലയാളി കരുതിയ പഴത്തിന് ‘പൊന്നുംവില’⭐ അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി…

തക്കാളി പഴമാണോ പച്ചക്കറിയാണോ ? അമേരിക്കയിൽ വലിയ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ വരെ നടന്നൊരു ചോദ്യമാണ് !

✍️ Sreekala Prasad നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ താരം തക്കാളി ആണല്ലോ. സസ്യഭുക്കും മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും…