ഗജിനി സിനിമയില്‍ പറ്റിക്കപ്പെട്ടെന്ന് നയൻ‌താര

മനഃശാസ്ത്രത്തെ ഉൾകൊണ്ട് വിജയം വരിച്ച തമിഴ് ചലച്ചിത്രമാണ് ഗജനി . എ.ആർ മുരുകഡോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത…