ശിവരാജ്കുമാർ, അനുപം ഖേർ, ജയറാം എന്നിവർ അഭിനയിക്കുന്ന ‘ഗോസ്റ്റ്’ മലയാളം ട്രെയ്‌ലർ

ശിവരാജ്കുമാർ, അനുപം ഖേർ, ജയറാം, പ്രശാന്ത് നാരായൺ, അർച്ചന ജോയിസ് എന്നിവർ അഭിനയിക്കുന്ന ‘ഗോസ്റ്റ്’ എന്ന…