രണ്ടാം ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിൽ ഫിർദോസിലെ സദ്ദാം പ്രതിമ വലിച്ചു താഴെയിട്ട സംഭവം എങ്ങനെയാണ് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്?

ബഗ്ദാദ് പോരാട്ടത്തിന് വലിയ മാധ്യമശ്രദ്ധയും , ലോകശ്രദ്ധയും കൈവന്നിരുന്നു. ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ, വി‍ഡിയോകൾ, ലൈവ് ടെലിക്കാസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ഒരു ചിത്രമാണ്. ഇറാഖ് ഭരണാധികാരിയായ സദ്ദാമിന്റെ പ്രതിമ താഴേക്കു വലിച്ചിടുന്ന ചിത്രം.

കുവൈറ്റിനെ ആക്രമിച്ച ഇറാഖ് സൈന്യം മടങ്ങിപോകുന്നവഴി സഖ്യസേന തച്ചുതകർത്ത യുദ്ധത്തിന്റെ കഥ

എന്താണ് ഹൈവേ ഓഫ് ഡെത്ത് (highway of death)? ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോം എന്ന പ്രശസ്തമായ…