ഗുമസ്തന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ബിബിൻ ജോർജിന്റെ ആക്ഷൻ രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപകടം

ഗുമസ്തന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ബിബിൻ ജോർജിന്റെ ആക്ഷൻ രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപകടം. മുസാഫിർ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ അമൽ…

അമൽ.കെ.ജോബി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ഗുമസ്ഥൻ

‘ഗുമസ്ഥൻ’ അമൽ.കെ.ജോബി സംവിധായകൻ അമൽ.കെ.ജോബി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ഗുമസ്ഥൻ.കെ.മധു സംവിധാനം ചെയ്ത ബാങ്കിംഗ്…