ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് ലക്ഷ്മി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കളോടുള്ള ഇഷ്ടം അയാളിൽ വീണ്ടും നിറഞ്ഞൊഴുകി

Hari Mohan 30 വർഷമായിട്ടുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒന്നര വയസ്സുള്ള മകൾ ലക്ഷ്മി ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ…

തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂർ കേരളത്തിന് നൽകുന്ന പാഠവും കിറ്റക്സും സാബുവും

തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂർ അറിയപ്പെടുന്നതു രാജ്യത്തെ തുണിവ്യവസായത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ്. തൊണ്ണൂറുകളിലെ തിരുപ്പൂരിന് അതേക്കുറിച്ചു ചിലതു കാര്യമായി