മലബന്ധ പ്രശ്നം..? ഇതാ ഒരു ലളിതമായ വീട്ടുവൈദ്യം !

വയറിന് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാകും. ദഹനക്കേടും മലബന്ധവും അകറ്റാൻ ചില ലളിതമായ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ഇതാ. ഭക്ഷണക്രമം,…

ഭക്ഷണത്തിൽ റാഗി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അറിയാൻ ഇത് വായിക്കൂ

ഏറ്റവും പോഷകഗുണമുള്ള ധാന്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റാഗി. കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമായ റാഗി എല്ലുകളും സന്ധികളും…

സോഴ്‌സോപ്പ് അഥവാ മുള്ളാത്തയുടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഗുണങ്ങൾ

സോഴ്‌സോപ്പ് പഴങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ. ഗ്വാനബാന എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മുള്ളാത്തി അതിൻ്റെ തനതായ രുചിക്കും ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങൾക്കും…