ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലെ നായികമാർ മുതല്‍ മലയാളത്തിലെ വര്‍ണപ്പകിട്ടിലെ മീനയുടെ കഥാപാത്രം വരെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഹണി ട്രാപ്പേഴ്‌സുണ്ട്

എന്താണ് ഹണി ട്രാപ്പ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് രഹസ്യങ്ങൾ…

ലോകമെമ്പാടും സകല മേഖലയിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന നിശബ്ദ ചതിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹണിട്രാപ്പ്

കടപ്പാട് സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതാണ് ഹണിട്രാപ്പ്. സൈനിക രംഗത്തും ,കോർപറേറ്റ് രംഗത്തുമാണ് ഹണിട്രാപ്പ്…

ഇച്ചിരി തേനൊക്കെ ഉണ്ടേലും അവസാനം ധനനഷ്ടം, മാനഹാനി എന്നു വേണ്ട സർവത്ര നാശവും

Dr. Anuja Joseph, Trivandrum ലൈoഗിക ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ‘പാവങ്ങളുടെ ‘ ദയനീയത മുതലെടുത്താണ് ഹണി…