ലോകത്തെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള കുതിരകൾ -അഖാൽ -ടെകെ

ലോകത്ത് ഈ ഇനത്തിൽ പെട്ട 3,500 കുതിരകൾ മാത്രമേ ഇന്ന് ജീവനോടെയുള്ളു. സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ളവ മാത്രമല്ല കറുപ്പ്, കടും ബ്രൗൺ, എന്നീ നിറങ്ങളിലും ഈ ഇനം കുതിരകളെ കാണാറുണ്ട്.ചൈനക്കാർ ഈ കുതിരയെ സ്വർഗത്തിലെ കുതിരയെന്നാണു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. തു

മരിക്കനായി കിടന്ന കുതിരക്ക് കിട്ടിയ പുതുജീവന്‍ – വീഡിയോ

ദിവസങ്ങളല്ല, മാസങ്ങള്‍ വേണ്ടിവന്നു ആ കുതിരക്ക് പുതിയ ജീവന്‍ വീണ്ടെടുക്കാന്‍. പക്ഷെ ആ പട്ടിണിക്കൊലത്തില്‍ നിന്നും ശക്തിമാനായ ഒരു കുതിരയായി ആ മിണ്ടാപ്രാണി മാറി.

ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് ഈ ജീവി ഏതെന്നു പറയാമോ ?

ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് എന്താണീ ജീവി എന്നാണു നിങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നുന്നത്? എവിടെയെങ്കിലും ഈ ജീവിയെ കണ്ട പരിചയമുണ്ടോ? തീര്‍ച്ചയായും ഉണ്ടാകും.