പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും സ്ക്രീൻ പ്രെസൻസ് കൊണ്ടും മോഹൻലാൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആക്കിയ വേഷമായിരുന്നു ‘ഇത്തിക്കരപ്പക്കി’

ഒരു പക്ഷേ, പോസ്റ്റ് ഒടിയൻ പിരീഡിൽ മോഹൻലാൽ തന്റെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും സ്ക്രീൻ പ്രെസൻസ് കൊണ്ടും…

ഇത്തിക്കര പക്കിയും മുളമൂട്ടിൽ അടിമയും

പ്രേംനസീർ വരുന്നു ” ജയകുമാറാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇത്തിക്കരപക്കി എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനു പ്രേംനസീർ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തു എത്തുന്നു . താമസം