“അയ്യർ ഇൻ അറേബ്യ” വീഡിയോ ഗാനം

“അയ്യർ ഇൻ അറേബ്യ” വീഡിയോ ഗാനം മുകേഷ്, ഉർവ്വശി,ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ദുർഗ്ഗാ…