ജയില്‍ച്ചാടുന്നത് ഒരു തെറ്റായി കണക്കാക്കാത്ത രാജ്യം ഏത് ?

ജര്‍മ്മനിയില്‍ ജയില്‍ച്ചാടുന്നത് ഒരു തെറ്റായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രരാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാമെന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാന മനുഷ്യ സഹജവാസനയായി ആണ് ജര്‍മ്മന്‍കാര്‍ കരുതുന്നത്.

500 രൂപ കൊടുത്താല്‍ ഒരു ദിവസം ജയിൽവാസം

‘ഫീല്‍ ദ ജയില്‍’ പദ്ധതി; 500 രൂപ കൊടുത്താല്‍ ഒരു ദിവസം ജയിൽവാസം അറിവ് തേടുന്ന…

ഈ പോക്കറ്റ് അടിക്കല്‍ അത്ര മോശം പണിയല്ലയല്ലെ?

ഈ വിഡിയോയും കണ്ടിട്ട് പോക്കടടിക്കാന്‍ പോയാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ പൊട്ടീര് കിട്ടും.