രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ ജാപ്പനീസ് ബലൂൺ ബോംബുകൾ

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ ജാപ്പനീസ് ബലൂൺ ബോംബുകൾ The Japanese Balloon Bombs of World…

അലസതയെ മറികടക്കാനും വിജയം നേടാനുമുള്ള 8 ജാപ്പനീസ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

അലസതയെ മറികടക്കാനും വിജയം നേടാനുമുള്ള 8 ജാപ്പനീസ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ജാപ്പനീസ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും…

ജാപ്പനീസ് നാടോടി കഥകളുടെ ഒരു ഒമ്നിബസ് (ആന്തോളജി) ചലച്ചിത്രാവിഷ്ക്കാരമാണ് “കൈദാൻ” അഥവാ “പ്രേതകഥകൾ”

Kwaidan (1964) Genre: Supernatural, Horror, Fantasy, Drama Language: Japanese “പ്രേതകഥകൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ…

മരിച്ചുപോയ കാമുകനെ മറക്കാനാകാതെ അവന്റെ വിലാസത്തിലേക്ക് പ്രണയലേഖനം അയച്ചവൾക്ക് സംഭവിച്ചത്

Love Letter (1995) Genre: Romance, Drama Language: Japanese [മലയാളം സബ്ടൈറ്റിൽസ് അവൈലബിളാണ്.] Maneesh…

ഒരു കഫെയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ ടിവിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക അത്ഭുത പ്രതിഭാസം നടക്കുന്നു.

Beyond the Infinite Two Minutes (Japanese, 2020) Sci-Fi, Comedy ⭐⭐⭐⭐/5 Rakesh Manoharan…

ത്രില്ലെർ, സൈക്കോ പടങ്ങൾ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്കായി ഇതാ ഒരു ജാപ്പനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ്

Missing 2022/Japanese ത്രില്ലെർ, സൈക്കോ പടങ്ങൾ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്കായി ഇതാ ഒരു ജാപ്പനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. പേരും…

ഒരിടത്തും ബോർ അടിപ്പിക്കാതെ സ്റ്റേജിന്ന് മുന്നിലും പിന്നിലും ഉള്ള കഥ

Asakusa Kid 2021/Japanese Vino John നമ്മുടെ ബേസിൽ ജോസഫിന് ഈയിടെ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള അവാർഡ്…