അബ്രഹാം ഓസ്ലർ ജയറാമിനെ വിജയ പാതയിൽ തിരികെ എത്തിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു

Bineesh K Achuthan   കോട്ടയം നസീർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മിമിക്രിക്കാരൻ ജയറാമാണ്.…