സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ അല്ലറചില്ലറ മോഷണങ്ങൾ നടത്തിയ മനുഷ്യൻ ഒടുവിൽ സ്വന്തം മരണവും ഡിസൈൻ ചെയ്തു നടപ്പാക്കി

Arunima Krishnan ഒരിക്കൽ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിൻ്റെ ഭീമമായ നിർമ്മാണ ചിലവുകൾ…

മരണം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനു മുന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ചെന്നു

Roby Kurian ഗൊദാർദിന്റെ മരണവാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ദുഖമൊന്നും തോന്നിയില്ല. 91 വയസ്സായി. ശാരീരിക നില ദുർബലമായി.…

ന്യൂവേവ് സിനിമയുടെ ഗോഡ് ഫാദർ, സംവിധായകൻ ഴാങ്-ലൂക്ക് ഗൊദാര്‍ദ് അന്തരിച്ചു

Muhammed Zameer 1950 കളിലും 60 കളിലും സിനിമയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണ പ്രസ്ഥാനമായ നോവൽ…