നടി തമന്നയുടെ ടോപ്‍ലെസ്‌ സീനിനു ആരാധകരുടെ വിമര്‍ശനം

തന്റെ പുതിയ വെബ് സീരീസ് ‘ലസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് 2’ ന്റെ സെറ്റിൽ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ നടൻ…