പാ രാഞ്ജിത്തിനെപ്പോലെ മനഃപൂർവം കുത്തിത്തിരുകുന്ന രാഷ്ട്രീയമല്ല കാർത്തിക്കിന്റെത്, അത് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, ‘ജിഗർതണ്ട’ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു

Vani Jayate ഇതിൽ ആർട്ടുണ്ട്, ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്, ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റൈലുണ്ട്, മ്യൂസിക്കുണ്ട്,…

‘ജിഗർതണ്ട ഡബിൾ എക്സ്’ സക്സസ് മീറ്റിൽ നിമിഷ സജയനെകുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടറുടെ ചോദ്യം, പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുന്നു

കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ്, എസ് ജെ സൂര്യ, രാഘവ ലോറൻസ്, സന്തോഷ് നാരായണൻ എന്നിവരും ജിഗർതണ്ട ഡബിൾ…

ജിഗർതണ്ട ഡബിൾ എക്സ് വിജയത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള നന്ദി : കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ്

ജിഗർതണ്ട ഡബിൾ എക്സ് വിജയത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള നന്ദി : കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് ദീപാവലി…

ജിഗർദണ്ഡ ഡബിൾ എക്സ് ട്രൈലെർ പുറത്തിറങ്ങി

ജിഗർദണ്ഡ ഡബിൾ എക്സ് ട്രൈലെർ പുറത്തിറങ്ങി വർഷം 2014 തമിഴിലിൽ ഒരു ട്രെൻഡ്സെറ്റെർ ഐറ്റം പുറത്തിറങ്ങുന്നു….…

കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് ചിത്രം ജിഗർതാണ്ടയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ജിഗർതാണ്ട ഡബിൾ എക്സ് ടീസർ

എസ്‍.ജെ. സൂര്യയും രാഘവ ലോറൻസുമാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന, കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് ചിത്രം ജിഗർതാണ്ടയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം…

കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “ജിഗർതണ്ട ഡബിൾ എക്സ്” എ കൈൻഡ് ഓഫ് ടീസർ

കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “ജിഗർതണ്ട ഡബിൾ എക്സ്” ടീസർ. രാഘവ ലോറൻസ്, എസ് ജെ…