ഇന്നലെ റിലീസ് ചെയ്ത സോഫിയിലെ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

വയലുങ്കൽ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ, പ്രശസ്ത യൂട്യൂബർ ജോബിവയലുങ്കൽ നിർമ്മിച്ച് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “സോഫി” ഇന്നലെ…