നടി തമന്ന കാമഖ്യ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, ഇവിടത്തെ പ്രതിഷ്ഠ എന്തെന്നെറിയാമോ ?

ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായ തെന്നിന്ത്യൻ നടിമാരിൽ ഒരാളാണ് തമന്ന. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി തുടങ്ങി നിരവധി ഭാഷകളിലെ…