സത്യരാജ് അവിസ്മരണീയമാക്കിയ കട്ടപ്പയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ ബോളിവുഡ് നടനെ…

ചില സിനിമകൾ ആരാധകരുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾക്കിടയിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ 2015…