“ഒരു രാജ്യം ഒരു റെയിൽവേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ല, എന്നാൽ ഒരു റെയിൽവേ ഒരു രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അസാധാരണമാണ്.”

കെനിയയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയ ലുനാറ്റിക്ക് റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണ്.

ആരാണ് മാസായികള്‍

നൈൽനദീതട ങ്ങളില്‍ വസിച്ചിരുന്ന ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ പിന്‍മുറക്കാരില്‍ ഒരു വിഭാഗമാണ്‌ ഇവര്‍ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോഴും പരമ്പരാഗത ജീവിതശൈലി തുടര്‍ന്നുവരുന്ന ഇവരുടെ ഭാഷ ‘മാ'(Maa) ആണ്.

പീറ്റർ താബിച്ചി :ലോകത്തിലെ നമ്പര്‍ വണ്‍ അധ്യാപകന്‍

പീറ്റർ താബിച്ചി :ലോകത്തിലെ നമ്പര്‍ വണ്‍ അധ്യാപകന്‍ അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി കെനിയയിലെ പട്ടിണിയും,…

ഗർഭിണികൾക്ക് ഇവിടെ പച്ചമാങ്ങയല്ല, കൊടുക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ കല്ല്

ഗർഭിണികൾക്ക് ഇവിടെ പച്ചമാങ്ങയല്ല, കൊടുക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ കല്ല് അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ഗർഭാവസ്ഥയിൽ…