ഇന്ന് ലോക വൃക്ക ദിനം, നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി ആരോഗ്യകരമായിരിക്കാൻ “ഈ” ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി

ഇന്ന് ലോക വൃക്ക ദിനം. വൃക്കകളെ ആരോഗ്യകരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സങ്കീർണ്ണ…

ബിയർ കുടിച്ചാൽ വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ അലിയിക്കുമെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു, പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം ഇതാ സത്യം !

ബിയർ കുടിച്ചാൽ വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ അലിയിക്കുമെന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് ഇന്ത്യക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നതായി ഒരു സർവേ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ…

ദേ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം ; തക്കാളിയും ചീരയും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം.!

തക്കാളി ചീര ചോളം തുടങ്ങിയ മലക്കറി കറികള്‍ മക്കളെ കഴുപ്പിക്കാന്‍ ഇവര്‍പെടുന്ന പാട് കണ്ടാല്‍ ശരിക്കും ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്