‘അനിമൽ’ ഒടിടിയിൽ കാണാനിരിക്കുന്നവർ നിരാശരായേക്കാം, ചിത്രം നിയമക്കുരുക്കിൽ, കാരണം ഇതാണ്

നടൻ രൺബീർ കപൂറിന്റെ ‘അനിമൽ’ എന്ന ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ വൻ ചലനമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്ക്…