ഇതാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ മോഹൻലാൽ, ലിജോക്കോട്ടൈ ലാലിബൻ !!

ഇതാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ മോഹൻലാൽ, ലിജോക്കോട്ടൈ ലാലിബൻ !! എഴുത്തുകാരനായ ലിജീഷ് കുമാർ ( Lijeesh Kumar)…

പുതിയ മലയാള സിനിമ, പുതിയ താരം, ഒടുവിലയാളിതാ തല്ലി ജയിക്കുകയാണ്

പുതിയ മലയാള സിനിമ, പുതിയ താരം, ഒടുവിലയാളിതാ തല്ലി ജയിക്കുകയാണ്, Lijeesh Kumar മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ബന്ധുവായ…

‘മേളപ്പന്തലിൽ ആളെക്കൂട്ടാൻ എഴുന്നള്ളിക്കേണ്ട അലങ്കാര വസ്തുവിന്റെ പേരല്ല ഭാവന’, ലിജീഷ് കുമാറിന്റെ പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു

വളരെ സങ്കീർണ്ണവും കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞതുമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ് എത്തിനിൽക്കുകയാണ്. ഉറപ്പായും നീതി ലഭിക്കും…