വിറകടുപ്പിൽ പാചകം ചെയ്താൽ സ്വാദുകൂടും എന്നത് തോന്നൽ മാത്രം, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ ഹാനികരമാണ്, എന്താണ് ഇതിനു പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം ?

സുരേഷ് സി പിള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചത് വിറകിൽ പാചകം ചെയ്താൽ സ്വാദ് കൂടും, ചോറും…

ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ് ഉറക്കത്തിലേക്കോ ?

ചില പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ കുക്കിങ് ഗ്യാസിന്റെ അളവുതൂക്കത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങളും വിശ്വാസക്കുറവും ഈയിടെയായി ഉപഭോക്തൃ ഗൃഹങ്ങളെ