ഈവർഷത്തെ ഹോളി സമാഗതമായിരിക്കുന്നു, ഹോളിക്ക് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ചില സുരക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

ഈവർഷത്തെ ഹോളി സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. ഈ മാസം 25 നാണ് ഹോളി (Mon, 25 Mar, 2024).…

കൊവിഡിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഈ അപകടസാധ്യത കൂടുതലാണ്.. പുതിയ പഠനം

ഗുരുതരമായ കൊവിഡ് എക്സ്പോഷറിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പുതിയ…