മുകേഷ്, ഉർവ്വശി, ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ദുർഗ്ഗാ കൃഷ്ണ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ “അയ്യർ ഇൻ അറേബ്യ ” ട്രെയ്‌ലർ

മുകേഷ്, ഉർവ്വശി,ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ദുർഗ്ഗാ കൃഷ്ണ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി എം…

മുകേഷ്, ഉർവ്വശി, ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ദുർഗ്ഗാ കൃഷ്ണ – അയ്യർ ഇൻ അറേബ്യ” ടീസർ

അയ്യർ ഇൻ അറേബ്യ” ടീസർ. മുകേഷ്, ഉർവ്വശി,ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ദുർഗ്ഗാ കൃഷ്ണ…

“അയ്യർ ഇൻ അറേബ്യ” വീഡിയോ ഗാനം

“അയ്യർ ഇൻ അറേബ്യ” വീഡിയോ ഗാനം മുകേഷ്, ഉർവ്വശി,ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ദുർഗ്ഗാ…

മുകേഷ്, ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ദുർഗ്ഗാ കൃഷ്ണ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി എം എ നിഷാദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘അയ്യർ ഇൻ അറേബ്യ’

“അയ്യർ ഇൻ അറേബ്യ” പുതിയ പേരുമായി എം.എ നിഷാദ്. മുകേഷ്,ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ,…

സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിർമ്മാതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കണ്ടംവഴി ഒടുന്നതിന് മുൻപ് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത പേര് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് – ട്രോൾ റിവ്യൂ

Best of Luck Bilal Nazeer സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിർമ്മാതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത ശേഷം…

നിഷാദും ഇർഷാദും തകർത്തഭിനയിച്ച സിനിമ

സിനിമ പഹയൻ ‘ടു മെൻ’ (TWO MEN) ആർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന, ഭൂരിഭാഗവും ഗൾഫിൽ…

എം എ നിഷാദ് അന്ന് പരിഹസിച്ച ആസിഫലിയല്ല ഇന്നത്തെ ആസിഫലി

രാഗീത് ആർ ബാലൻ നാലു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് എം എ നിഷാദ് എന്ന സംവിധായകൻ കൗമുദി…