ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ കഥ എടുത്ത് വലിച്ചു നീട്ടി ബോറൻ സിനിമകളുടെ കുത്തൊഴുക്ക്…, കുറിപ്പ്

Chanthu S D സാർ ഒരുഗ്രൻ ത്രെഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു സിനിമ ആക്കിയാൽ പൊളിക്കും !!!…

മഹേഷും മാരുതിയും തിയേറ്ററിലേയ്ക്ക്

മഹേഷും മാരുതിയും തിയേറ്ററിലേയ്ക്ക് കൂമനിലും കാപ്പയിലും വിസ്മയിപ്പിച്ച ആസിഫലിയുടെ മറ്റൊരു മികച്ച പ്രകടനവുമായി മഹേഷും മാരുതിയും…