പതിയെ പ്രേക്ഷകനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ത്രില്ലർ സിനിമ

സിനിമാപരിചയം Malice (1993)???????? Unni Krishnan TR പ്രേക്ഷകനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കിടിലൻ ടിസ്റ്റുകളും സസ്പെൻസുകളും ഉള്ള…