മനോജ് പാലോടൻ സംവിധാനം ചെയ്ത റിയലിസ്റ്റിക് ത്രില്ലർ ചിത്രം സിഗ്നേച്ചർ സമീപകാലത്ത് തീയറ്റർ കാഴ്ചയിൽ അമ്പരപ്പിച്ച സിനിമകളിലൊന്നാണ്

Anupama Iyer മനോജ് പാലോടൻ സംവിധാനം ചെയ്ത റിയലിസ്റ്റിക് ത്രില്ലർ ചിത്രം സിഗ്നേച്ചർ സമീപകാലത്ത് തീയറ്റർ…