നഗ്നയായ ചാരസുന്ദരി മാതാ ഹരിയുടെ കഥ

ഇന്ന് ചാരസുന്ദരി മാതാഹാരിയുടെ ജന്മദിനവാർഷികം…… Muhammed Sageer Pandarathil ആദ്യമായി മാതാഹാരിയെ കേൾക്കുന്നത് വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ നർത്തകി…

ലോകമെമ്പാടും സകല മേഖലയിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന നിശബ്ദ ചതിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹണിട്രാപ്പ്

കടപ്പാട് സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതാണ് ഹണിട്രാപ്പ്. സൈനിക രംഗത്തും ,കോർപറേറ്റ് രംഗത്തുമാണ് ഹണിട്രാപ്പ്…