വിഖ്യാതമായ അപോക്കലിപ്റ്റോ താരങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും

Joly Joseph ഇതിഹാസ ചലച്ചിത്രകാരനായ മെൽ ഗിബ്‌സൺ സഹ-രചനയും നിർമാണവും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച് 2006-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ…

“മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട 1001 സിനിമകളിൽ” ഒന്നായി സ്റ്റീവൻ ഷ്നൈഡർ തിരഞ്ഞെടുത്ത സിനിമ

Riyas Pulikkal “ഞാൻ ജാഗ്വാർ പോ, ഫ്ലിന്റ് സ്‌കൈയുടെ മകൻ. എനിക്ക് മുൻപ് എന്റെ അച്ഛൻ…

“മറ്റെല്ലാവരും ജീവനെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് പോകുന്നത്, അതായിരിക്കും രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനുള്ള എന്റെ മാർഗ്ഗം..!!” , മെൽ ഗിബ്‌സന്റെ മിലിട്ടറി മാസ്റ്റർപീസ് ആയ ഹാക്‌സാ റിഡ്ജിന്റെ 7 വർഷങ്ങൾ

Riγαs Ρυliκκαl “മറ്റെല്ലാവരും ജീവനെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അതായിരിക്കും രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനുള്ള എന്റെ…

മെൽ ഗിബ്സൺ എന്ന നടന്റെ വൺ മാൻ ഷോ

Shameer KN 🎬 Get_the_Gringo (2012) Action /thriller Director : Adrian Grunberg രണ്ടു…

‘ഹാക്സോ റിഡ്ജ്’ – താൻ ആരെയും കൊല്ലില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത പട്ടാളക്കാരൻ രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, അയാളെങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റി ?

2004-ൽ ടെറി ബെനഡിക്റ്റ് സംവിധാനംചെയ്ത ദി കൺസൻഷ്യസ് ഒബ്ജക്റ്റർ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആൻഡ്രൂ നൈറ്റ്…